<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ PEA- VSPP N1.9/2551 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

 

ที่อยู่สำนักงาน : 184 หมู่ 5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 มีเนื้อที่ 11-0-87 ไร่