<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท สมประสงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ (VSPP-PEA) ซ.66/2552 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณ พลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

 

ที่อยู่สำนักงาน : 77 หมู่ 7 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260 มีเนื้อที่ 33 ไร่