<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-0048/2553 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์

 

ที่อยู่สำนักงาน : 554/652 อาคารอินสไปร์ เพลส พระราม 9 ห้อง 1526 ชั้น 15 บี ซ.รามคาแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ที่อยู่ : 217, 219 หมู่ 4 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000