<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท รุ้งเอกรยาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 6 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 669 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120