<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ PEA-VSPP N1 8/2551 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-029/2555 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PEA-VSPP N1 14/2552 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 3 สัญญารวม 3 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงาน : 181/4-5 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ที่อยู่ : 91, 91/1, 91/2 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110