<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-037/2556 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 4.8 เมกะวัตต์ 

 

 

ที่อยู่สำนักงาน : หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360 มีเนื้อที่ 44 ไร่ 41 ตารางวา