<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด

ประกอบกิจการ กำจัดขยะมูลฝอย โดยในอนาคตบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด จะดำเนินการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงขยะ และ/หรือ น้ำมัน หรือผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนโดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์

ที่อยู่สำนักงาน : 669 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110