<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ (VSPP-PEANE1) เลขที่ ซ.41/2552 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

 

ที่อยู่ : 227 หมู่ 4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000