<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด (“ดาราเทวี”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0505545003661 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับหกดาว โดยเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

ดาราเทวี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระ 30,000,000 บาท ต่อมาปี 2549 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 1,020,000,000 บาท และเพิ่มทุนอีกครั้งในปี 2550 จำนวน 240,000,000 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งสิ้นรวม 1,290,000,000 บาท

เพิ่มเติม

 

ที่อยู่ : 51/4 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000