<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-028/2555 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ที่อยู่สำนักงาน : 90 หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 มีเนื้อที่ 14-1-82 ไร่