<< กลับไปหน้าบริษัทย่อยทั้งหมด

บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ (VSPP – PEANE1) เลขที่ ซ.N.D.-01-1/2553 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

 

ที่อยู่สำนักงาน : 154 หมู่ 8 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา