IFEC ชูธงผู้นำ
พลังงานทางเลือกอาเซียน
ปูพรมโรงไฟฟ้า “แสงอาทิตย์” –ลม–ขยะ–การจัดการพลังงาน

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า
พลังงานทางเลือก
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่ กฟภ. ทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1.02

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

ข่าว IFEC

22 พฤศจิกายน 2559

iWind ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศบังคลาเทศ

อ่านละเอียด >

04 ตุลาคม 2559

IWIND จับมือเอ็มเทคเจ้าแรกในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าข้อตกลงโครงการระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลม

อ่านละเอียด >

04 ตุลาคม 2559

ทอดผ้าป่าวัดบวกครก จ.เชียงใหม่

อ่านละเอียด >

02 ธันวาคม 2559

ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์

อ่านละเอียด >

01 ธันวาคม 2559

ปลดเครื่องหมาย HALT

อ่านละเอียด >

01 ธันวาคม 2559

ชี้แจงข้อมูลตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์

อ่านละเอียด >

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสาร

ราคาหลักทรัพย์

IFEC สกุลเงิน THB

ราคาล่าสุด
4.42

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.06 (-1.34 %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,872,900

ช่วงราคาระหว่างวัน 4.40 - 4.50

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.50 - 8.40

ปรับปรุงล่าสุด: 06 ธันวาคม 2559 12:29