ข่าวสารบริษัท

19 กันยายน 2561

สถานการณ์ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านละเอียด >

25 ตุลาคม 2560

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒

อ่านละเอียด >

22 กันยายน 2560

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

อ่านละเอียด >

31 สิงหาคม 2560

IFEC เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ COD แล้ว 2 โครงการรวม 5.95 MW

อ่านละเอียด >

14 กรกฎาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้เกียรติรับเชิญขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนา "ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน"

อ่านละเอียด >

16 มิถุนายน 2560

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการ Thailand Energy Award 2017

อ่านละเอียด >