<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

04 ตุลาคม 2559

IWIND จับมือเอ็มเทคเจ้าแรกในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าข้อตกลงโครงการระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลม

ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นายบรรจง อรชุนกะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) บริษัทย่อย บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย (ที่ 2จากขวา) และ ดร. เกษียร สุขีโมกข์ กรรมการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) เดินหน้าข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม เพื่อที่จะร่วมมือกันนำระบบการจัดการไฟฟ้าพลังงานลมโดยใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน