<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

22 พฤศจิกายน 2559

iWind ลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศบังคลาเทศ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) บริษัทย่อยในเครือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ได้ลงนามการขยายโครงการไปยังประเทศบังคลาเทศร่วมกับ US-DK Green Energy (BD) Ltd. จากประเทศบังคลาเทศ โดยครั้งนี้ เป็นการลงนามข้อตกลงเข้าร่วมพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 60 MW เพื่อจำหน่ายเข้าระบบเครือข่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เลียบชายฝั่งของรัฐค๊อกซ์ บาซาร์ (Cox's Bazar) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ 0995 ซึ่งถือเป็นโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้เดินหน้าศึกษาศักยภาพลมในแหล่งพื้นที่อื่นๆ ในประเทศบังคลาเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษัทฯได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย นางซะอีดะฮ์ มุนา ตัสนีม (H.E. Ms. Saida Muna Tasneem)ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย