<< กลับไปหน้าข่าวสารบริษัท ข่าวสารบริษัท

25 ตุลาคม 2560

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( Facebook) โดยร่วมกันส่งภาพและข้อความเกี่ยวกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ที่ได้ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ที่ประเทศกัมพูชา มีความว่า “ไม่มีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อภายนอก หมายถึงไม่มีการขายไฟฟ้า ลงทุน 600 ล้านบาท 3 ปี ยังไม่มีรายได้ ” “ โรงไฟฟ้า IFEC ก่อนถึงโรงไฟฟ้าแทบจะไม่มีสภาพถนน” “สายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากคีรีรมย์ ทางเข้าโรงไฟฟ้าจากไฮเวย์ สภาพทางเกวียนชนบท” “ ทางเข้าโรงไฟฟ้า 600 ล้านบาท ต้องผ่านทางเข้าวัด เพราะที่ตั้งโรงไฟฟ้าติดกับป่าช้า ถนนยังเป็นสภาพทางเกวียน” “ ทางเข้าโรงไฟฟ้า IFEC จากไฮเวย์ หมายเลข 4 ” และมีภาพประกอบข้อความ ทำให้บุคคลที่สามที่เข้ามาอ่านข้อความและเห็นภาพที่บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจว่า IFEC ซึ่งหมายถึง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแบบไม่โปร่งใส ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟฟ้ากับภายนอก หมายถึงไม่มีการขายไฟฟ้า และลงทุนไปเป็นจำนวนมากถึง 600 ล้านบาท แต่ไม่มีรายได้ ซึ่งข้อความและภาพดังกล่าวเป็นความเท็จทั้งสิ้น เนื่องจากภาพถ่ายที่นำมาลงเผยแพร่เป็นภาพเก่า และปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของ IFEC ได้มีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้ากับภายนอกแล้วและบรรดาสาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นถนนหนทางก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งระบบสาธารณูปโภคของประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ การเลือกนำภาพถนนที่ไม่เรียบร้อยมาลงเผยแพร่เป็นเจตนาที่จะทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย

การกระทำของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อในสื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์( Facebook) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลภาพและข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้บริษัท IFEC หรือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย กลุ่มบุคคลคนผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการกดเครื่องหมายเห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็นในภาพและข้อความดังกล่าวในทางเห็นด้วยย่อมมีความผิดด้วย ซึ่งบริษัทฯจะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 ตุลาคม 2560